Ogłoszenie z dnia 2023-02-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do użyczenia

Data wydania 2023-02-02
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do użyczenia

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Uwagi

Grunt o pow. 3 m ² stanowiący część działki oznaczonej numerem 396/18
o całkowitej powierzchni
19 846 m2, położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów, sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako BZ. Stan prawny działki uregulowany jest w KW LM1G/ 00018164/1 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskie go Nr 222 poz. 2165, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXV/226/13 z dnia 31 maja 2013r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskie go w dniu 18 czerwca 2013r pod pozycją nr 2621; uzyskał następujące przeznaczenie: ”zabudowa usługowa z zakresu oświaty z towarzyszeniem sportu, rekreacji i zieleni urządzonej”.

* Umowa użyczenia zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury na okres 6 lat po upływie terminu umowy użyczenia obecnie obowiązującej (zawartej dnia 13 grudnia 2022 r. na okres 3 miesięcy)

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Borowska-Wróbel - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2023-02-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2023-02-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2023-02-02