Ogłoszenie z dnia 2023-01-25 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2023-01-25
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

 

Uwagi

Grunt o pow. 190 m², stanowiący część działki nr 104/4 o całkowitej pow. 481 m², położony w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica, gm. Radziłów. Sklasyfikowany jako grunt Ps V. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019912/7 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów dotyczącego wsi Klimaszewnica zatwierdzonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Radziłowie Nr 32/VII/1985 r. z dnia 22 września 1985 r.(Dz. U. WRN w Łomży Nr 14 z dn. 22.02.85 r. oraz Dz. U. Woj. Łomżyńskiego Nr 25, 1990 r.), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXVII/112/1997 z dnia 1 kwietnia 1997 r. grunt uzyskał przeznaczenie:

  • RZ - teren rolniczy;
  • IT – tereny strefy technicznej urządzeń liniowych.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 25,00 zł. Wnoszony on będzie w terminach zawartych w umowie i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanym przez Prezesa GUS.

Okres dzierżawy 3 lata

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Borowska-Wróbel - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2023-01-25

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2023-01-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2023-01-27